Prescott

Sales Traffic: Prescott

Model Home Sales Traffic

Prescott | Monthly Model Home Sales Traffic | September 2020

Website Sales Traffic

Prescott | Monthly Website Sales Leads | September 2020

2020-10-20T09:21:36-05:00April 8th, 2020|Prescott|

Closings: Prescott

Prescott | Monthly Closings | September 2020

2020-09-09T17:34:25-05:00April 8th, 2020|Prescott|

Cancellations: Prescott

Prescott | Monthly Cancellations | September 2020

2020-09-09T17:35:09-05:00April 8th, 2020|Prescott|

Builder Starts: Prescott

Prescott | Monthly Builder Permits | September 2020

2020-09-09T17:29:28-05:00April 8th, 2020|Prescott|